Promocje
Pióro wieczne Montblanc Meisterstuck The Origin Collection Classique
Pióro wieczne Montblanc Meisterstuck The Origin Collection Classique

3 750,00 zł

Cena regularna: 4 100,00 zł

Najniższa cena: 3 850,00 zł
szt.
Pióro wieczne Montblanc Heritage Rouge et Noir "Baby" Black edycja specjalna
Pióro wieczne Montblanc Heritage Rouge et Noir "Baby" Black edycja specjalna

3 190,00 zł

Cena regularna: 3 470,00 zł

Najniższa cena: 3 090,00 zł
szt.
Pióro wieczne Graf von Faber-Castell Pen of the Year 2023 Ancient Egypt
Pióro wieczne Graf von Faber-Castell Pen of the Year 2023 Ancient Egypt

24 900,00 zł

Cena regularna: 27 200,00 zł

Najniższa cena: 27 200,00 zł
szt.
Pióro wieczne Pilot Capless Stripes Metal
Pióro wieczne Pilot Capless Stripes Metal

1 550,00 zł

Cena regularna: 1 690,00 zł

Najniższa cena: 1 690,00 zł
szt.
Pióro wieczne Montblanc Meisterstuck 149 Platinum
Pióro wieczne Montblanc Meisterstuck 149 Platinum

3 990,00 zł

Cena regularna: 4 390,00 zł

Najniższa cena: 4 390,00 zł
szt.
Pióro wieczne Pelikan Classic M200 zielone
Pióro wieczne Pelikan Classic M200 zielone

495,00 zł

Cena regularna: 529,00 zł

Najniższa cena: 499,00 zł
szt.
Pióro wieczne Montblanc Meisterstuck Classique Gold
Pióro wieczne Montblanc Meisterstuck Classique Gold

2 650,00 zł

Cena regularna: 2 800,00 zł

Najniższa cena: 3 050,00 zł
szt.
Pióro wieczne Heritage Rouge et Noir Spider Coral Metamorphosis
Pióro wieczne Heritage Rouge et Noir Spider Coral Metamorphosis

5 350,00 zł

Cena regularna: 5 860,00 zł

Najniższa cena: 5 860,00 zł
szt.
Pióro wieczne Montblanc Muses Marilyn Monroe Pearl
Pióro wieczne Montblanc Muses Marilyn Monroe Pearl

4 715,00 zł

Cena regularna: 5 240,00 zł

Najniższa cena: 5 240,00 zł
szt.
Pióro wieczne Pelikan Classic M200 czarne
Pióro wieczne Pelikan Classic M200 czarne

495,00 zł

Cena regularna: 529,00 zł

Najniższa cena: 499,00 zł
szt.
Pióro wieczne Montblanc Muses Marilyn Monroe Red
Pióro wieczne Montblanc Muses Marilyn Monroe Red

4 715,00 zł

Cena regularna: 5 240,00 zł

Najniższa cena: 5 240,00 zł
szt.
Pióro wieczne Pilot Capless Stripes Matte Black
Pióro wieczne Pilot Capless Stripes Matte Black

1 550,00 zł

Cena regularna: 1 690,00 zł

Najniższa cena: 1 690,00 zł
szt.
Pióro wieczne Graf von Faber-Castell Pen of the Year 2022 Aztecs
Pióro wieczne Graf von Faber-Castell Pen of the Year 2022 Aztecs

24 950,00 zł

Cena regularna: 27 290,00 zł

Najniższa cena: 24 900,00 zł
szt.
Atrament KWZ Ink gumijagodowy 60 ml
Atrament KWZ Ink gumijagodowy 60 ml

29,00 zł

Cena regularna: 39,00 zł

Najniższa cena: 39,00 zł
szt.
Pióro wieczne Montblanc Meisterstuck Classique Around The World in 80 Days II
Pióro wieczne Montblanc Meisterstuck Classique Around The World in 80 Days II

3 850,00 zł

Cena regularna: 4 360,00 zł

Najniższa cena: 4 360,00 zł
szt.
Pióro wieczne Montblanc Masters of Art Vincent van Gogh 4810 edycja limitowana
Pióro wieczne Montblanc Masters of Art Vincent van Gogh 4810 edycja limitowana

15 490,00 zł

Cena regularna: 17 300,00 zł

Najniższa cena: 15 900,00 zł
szt.
Pióro wieczne Montblanc Meisterstuck Legrand Glacier Blue niebieskie
Pióro wieczne Montblanc Meisterstuck Legrand Glacier Blue niebieskie

3 690,00 zł

Cena regularna: 4 220,00 zł

Najniższa cena: 4 220,00 zł
szt.
Zestaw pióro wieczne i notes Lamy Set 2000 Brown brązowe edycja limitowana
Zestaw pióro wieczne i notes Lamy Set 2000 Brown brązowe edycja limitowana

1 990,00 zł

Cena regularna: 2 190,00 zł

Najniższa cena: 2 190,00 zł
szt.
Pióro wieczne Montblanc Meisterstuck Classique Platinum
Pióro wieczne Montblanc Meisterstuck Classique Platinum

2 690,00 zł

Cena regularna: 2 790,00 zł

Najniższa cena: 2 790,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO EPIORA.PL https://www.epiora.pl ("Sklep")

Drogi kliencie!

W trosce o bezpieczeństwo zakupów dokonywanych w naszym sklepie przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plikach cookies. Wykorzystywanie ich oparte jest o przepisy prawa z uwzględnieniem najważniejszych regulacji w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W razie jakichkolwiek pytań i sugestii zapraszamy do kontaktu e-mail: sklep@epiora.pl. Oto najważniejsze informacje:

1. Administratorem danych osobowych w sklepie inernetowym www.epiora.pl jest firma Holimex sp.z o. o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 17/4, 61-838 Poznań, NIP 7780047600, REGON: 630528555 zwany dalej Administratorem.

1) Kontakt z Administratorem z związku z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@epiora.pl.

2. Udostępnienie Administratorowi danych osobowych Kupującego następuje w sposób dobrowolny, będąc wyłączną samodzielną decyzją Kupującego.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje w zgodzie z przepisami:

1) Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

2) Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

3) rozporządzenia z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego niezbędne w celach prawem dozwolonych:

1) nazwisko i imiona;

2) numer ewidencyjny NIP,

3) adres zameldowania na pobyt stały;

4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) adresy elektroniczne

5. W związku z realizacją umów lub innych czynności prawnych z, Administrator może przetwarzać inne dane konieczne w związku z charakterem świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

6. Administrator odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych w związku z realizacją zamówień danych osobowych.

7. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej spółki mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom trzecim, które świadczą usługi na rzecz Administratora. Wszystko następuje z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej. Do odbiorców danych osobowych mogą należeć w szczególności:

1) dostawca oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania sklepu internetowego

2) podmiot świadczący usługę dostawy towarów

3) dostawca płatności

4) biuro rachunkowe

5) podmiot zapewniający usługi marketingowe

6) podmiot zapewniający usługi statystyczne

7) podmiot dostarczający komunikator w sklepie internetowym

8) organy publiczne odpowiednie w zakresie w jakim niezbędne jest dostarczenie im danych osobowych przez Administratora

8. Kupującemu przysługuje prawo do nieodpłatnego:

1) wglądu do swoich danych w tym uzyskania kopii danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

2) poprawienia, zmiany ich treści (art. 16 RODO),

3) żądania wykreślenia danych i zaprzestania ich przetwarzania, które to żądania należy zgłosić Administratorowi (art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

5) przeniesienia danych do innego Administratora (art. 20 RODO),

6) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

9. Każda forma korzystania ze sklepu internetowego skutkuje zapisywaniem się w pamięci urządzenia z którego korzysta tzw. plików cookies, zawierających niezbędne informacje umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu.

10. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest z podstawą prawną jaką Administrator ma ku temu, a więc do momentu w którym:

1) przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych osobowych,

2) ustanie możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej poprzez Sklep przez strony,

3) zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania - w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

11. Bezpieczeństwo danych zapewnione jest przez Administratora przy zastosowaniu środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z właściwymi przepisami prawa w tym zastosowania szyfrowanego połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

12. Pliki cookies wykorzystywane są w Sklepie za zgodą Kupującego, którą to musi wyrazić przy pierwszym otwarciu strony startowej Sklepu.

13. Kupujący ma możliwość usuwania plików cookies poprzez wykorzystanie odpowiednich opcji dostępnych w ustawieniach przeglądarki z której korzystał na urządzeniu na którym nastąpiło otwarcie strony internetowej Sklepu.

14. Ograniczenia wprowadzone przez Kupującego w korzystaniu z plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu, zwłaszcza w zakresie dot. plików cookies wskazanych w pkt. 15 ppkt 1 i 2.

15. Administrator nie wykorzystuje plików cookies do:

1) Identyfikacji Kupujących,

2) Ustalenia ich tożsamości,

3) Wpływania na funkcjonowanie urządzeń Kupujących

16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) Realizacji zamówień

2) Optymalizacji działania sklepu internetowego

3) Dostosowanie go do preferencji Użytkownika

4) Tworzenia anonimowych statystyk w celu analizy struktury sprzedaży

17. Piliki Cookies wykorzystywane w sklepie mają charakter:

1) Tymczasowy (usuwane po zakończeniu korzystania przez Kupującego ze Sklepu),

2) Trwały (pozostają w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są wykorzystywane zawsze w przypadku odwiedzin Sklepu przez Kupującego).

Płatności Shoper

Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Podaj nam swój adres e-mail, a otrzymasz od nas informacje o nowościach i promocjach piór wiecznych, długopisów i akcesoriów dostępnych w naszym sklepie.

Sklep: ul. Wrocławska 17/4 (wejście od ul. Gołębiej) - 61-838 Poznań

KONTAKT: sklep@epiora.pl tel: 61 852 11 79 | PN-PT 10:00-18:00, SOB 10:00-14:00

FACEBOOK  INSTAGRAM  PINTEREST

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl